BC Cross Smash - 1970
De snelste racketsport!

De jeugd, onze toekomst! 

Wij hebben een leuke jeugdgroep van ruim 50 jeugdleden, variërend in leeftijd van 5 tot 16 jaar. De minimum leeftijd om te beginnen is 5 jaar. Op jonge leeftijd leren we de kinderen spelenderwijs badmintontonnen door middel van bad-mini-ton. Voor de stabiliteit en groei van onze vereniging is de begeleiding van onze jeugd en hun ouders van groot belang. De jeugdcommissie is te bereiken via jc@bccrosssmash.nl

De jeugdcommissie heeft vier kernactiviteiten, te weten;
• Interesseren van de jeugd voor de badmintonsport
• Ondersteunen trainers in het bijbrengen van beginselen van techniek en tactiek en spelregels uitleggen
• Stimuleren van het spelen van badmintoncompetitie / regiocompetitie
• Organiseren en coördineren (sociale) jeugdactiviteiten